Ανάρτηση προσωρινού καταλόγου υποψηφίων για τα Πρότυπα Σχολεία που θα εξεταστούν στο Σχολείο μας

Διάφορα

Το εξεταστικό Κέντρο παρακαλεί τους γονείς να προβούν σε έλεγχο των στοιχείων της αίτησης (ονοματεπώνυμο μαθητή, ένταξη σε ειδική κατηγορία, τάξη και βαθμίδα) και σε περίπτωση λάθους να ενημερώσουν το Ε.Κ. το αργότερο μέχρι την Μεγάλη Τρίτη 30/4/2024.

Δείτε τον πίνακα παρακάτω.