Υποβολή δικαιολογητικών για τη χορήγηση Βεβαίωσης Πανελλήνιας Σχολικής Αθλητικής Νίκης για τους σχολικούς αγώνες 2023-2024

Ανακοινώσεις, Για αποφοίτους, Για μαθητες και γονείς, Πανελλήνιες Εξετάσεις

 

Από το Γραφείο Διεκπεραίωσης του Τμήματος Πρωτοκόλλου του ΥΠΑΙΘΑ αποστέλλεται ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 52772/2024 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ) με Θέμα :

«Υποβολή δικαιολογητικών για τη χορήγηση Βεβαίωσης Πανελλήνιας Σχολικής Αθλητικής Νίκης για τους σχολικούς αγώνες 2023-2024».