Παρουσίαση των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο για την επικοινωνία   Σχολείου – Οικογένειας

Αξιολόγηση σχολικής μονάδας, Για μαθητες και γονείς

Σας παρουσιάζουμε τη σύνοψη των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο που δόθηκε στους γονείς τον Απρίλιο του 2024.
Την επιμέλεια του ερωτηματολογίου και την επεξεργασία των απαντήσεων έκανε ο μαθηματικός του σχολείου μας κος Ιωάννης Χανιώτης με τη βοήθεια της μαθηματικού κας Ειρήνης Κοτσακιλάφη.

Δείτε το παρακάτω έγγραφο:

Η τις απαντήσεις στις παρακάτω εικόνες: