Δημιουργία κωδικού ασφαλείας για την ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) ΓΕΛ για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου (Π.Μ.Δ.) για εισαγωγή σε Δημόσιες Σ.Α.Ε.Κ. (πρώην Ι.Ε.Κ.) έτους 2024 (και για το 10%)

Ανακοινώσεις, Για αποφοίτους, Για μαθητες και γονείς

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να διαβάσουν το παρακάτω έγγραφο. Η προθεσμία έκδοσης κωδικού ασφαλείας λήγει την Παρασκευή 28 Ιουνίου. Στις 20/6 και 21/6 το Σχολείο μας είναι εξεταστικό κέντρο σχεδίου και δεν θα εκδίδονται κωδικοί.

Τις υπόλοιπες ημέρες οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να προσέρχονται από τις 9:00 ως τις 13:30.