Ενημέρωση με e-mail ή/και sms

Κατά την εγγραφή των μαθητών και μαθητριών στο Σχολείο μας, οι γονείς και κηδεμόνες δηλώνουν μια διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μέσω της οποίας ενημερώνονται για τις απουσίες του παιδιού τους αλλά και για κάθε άλλη τακτική ή έκτακτη ειδοποίηση.
Επίσης κρατάμε και ένα αριθμό κινητού τηλεφώνου στον οποίο πέρα από τηλεφωνικές κλήσεις σε περίπτωση που χρειάζεται, μπορεί να στέλνονται οι πιο πάνω ειδοποιήσεις και σε μορφή γραπτού μηνύματος (sms).