Δραστηριότητες

Εδώ μπορείτε να ενημερωθείτε για τις δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν οι μαθητές και οι μαθήτριες του Σχολείου μας