Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τον κανονισμό, στο παρακάτω έγγραφο:

(Επικαιροποίηση 5-2-2024)

Εγκρίθηκε:
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
Δ.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ
Αθανάσιος Παλλαντζάς
19284/05-02-2024