ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Ανακοινώσεις, Για αποφοίτους, Για μαθητες και γονείς, Πανελλήνιες Εξετάσεις

1. Ενημερώνουμε τους υποψηφίους του σχολείου μας, που θα εξεταστούν προφορικά στις πανελλαδικές εξετάσεις, ως προς τη σελίδα 14 της συνημμένης εγκυκλίου, με θέμα: 

«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ»

2. Ενημερώνουμε προσωπικά επίσης τους εξεταζόμενους υποψηφίους του Λυκείου μας για τον χώρο εξέτασής τους. ‘Εχει αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου μας.

Παρακαλούμε δείτε τα συνημμένα αρχεία.

Τμ. Εκπ/κών Θεμάτων