Υποβολή αρχείου υπεύθυνης δήλωσης/εξουσιοδότησης (από gov.gr)

    Με την παρούσα φόρμα μπορείτε να μας στείλετε μια α'ιτηση/υπεύθυνη δήλωση ή εξουσιοδότηση ως γονέας/κηδεμόνας παιδιού ή απόφοιτος του σχολείου μας που ενδεχομένως σας έχουμε ζητήσει. Θα πρέπει να επισυνάψετε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf επικυρωμένο από το gov.gr.
    Η υπηρεσία αυτή δεν υποκαθιστά κάθε περίπτωση, ίσως η αυτοπρόσωπη παρουσία σας να είναι απαραίτητη.
    Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας και σε κάθε περίπτωση επικοινωνήστε στο 2108020325 σε μέρες και ώρες λειτουργίας του σχολείου για επιβεβαίωση.