Εξεταστικά κέντρα ειδικών μαθημάτων έτους 2024

Ανακοινώσεις, Για αποφοίτους, Για μαθητες και γονείς, Πανελλήνιες Εξετάσεις

Σας αποστέλλουμε από το Γραφείο Διεκπεραίωσης του Τμήματος Πρωτοκόλλου του ΥΠΑΙΘΑ ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 52202/2024 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ) με Θέμα «Εξεταστικά κέντρα ειδικών μαθημάτων έτους 2024 ».