Παρουσίαση των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο για την επικοινωνία   Σχολείου – Οικογένειας

Σας παρουσιάζουμε τη σύνοψη των απαντήσεων που δόθηκαν στο ερωτηματολόγιο που δόθηκε στους γονείς τον Απρίλιο του 2024.Την επιμέλεια του ερωτηματολογίου και την επεξεργασία των απαντήσεων έκανε ο μαθηματικός του […]

Πίνακας κληρωθέντων και επιλαχόντων για εισαγωγή στην Α’ Λυκείου

Αναρτάται ο πίνακας επιτυχόντων και επιλαχόντων, όπως ανακοινώθηκε από την κλήρωση και κυρώθηκε με την πράξη 5/20-05-2024 του οικείου ΕΠ.Ε.Σ. Δείτε τον πίνακα στο παρακάτω έγγραφο: Επισημαίνουμε επίσης το παρακάτω: […]

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2024 – ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το παρακάτω έγγραφο με τις οδηγίες. Ιδιαιτέρως επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέλθουν στο εξετεστικό κέντρο μία ώρα πριν την έναρξη της εξέτασης, δηλαδή […]

Ανάρτηση προσωρινού καταλόγου υποψηφίων για τα Πρότυπα Σχολεία που θα εξεταστούν στο Σχολείο μας

Το εξεταστικό Κέντρο παρακαλεί τους γονείς να προβούν σε έλεγχο των στοιχείων της αίτησης (ονοματεπώνυμο μαθητή, ένταξη σε ειδική κατηγορία, τάξη και βαθμίδα) και σε περίπτωση λάθους να ενημερώσουν το […]

Ανάρτηση προσωρινών καταλόγων υποψηφίων κλήρωσης

Αναρτώνται οι προσωρινοί κατάλογοι υποψηφίων για τη συμμετοχή στην κλήρωση για εγγραφή στην Α’ Λυκείου του Σχολείου μας. Παρακαλούνται οι αιτούντες να ελέγξουν την ορθότητα των στοιχείων των αιτήσεών τους […]