Πίνακας κληρωθέντων και επιλαχόντων για εισαγωγή στην Α’ Λυκείου

Αναρτάται ο πίνακας επιτυχόντων και επιλαχόντων, όπως ανακοινώθηκε από την κλήρωση και κυρώθηκε με την πράξη 5/20-05-2024 του οικείου ΕΠ.Ε.Σ. Δείτε τον πίνακα στο παρακάτω έγγραφο: Επισημαίνουμε επίσης το παρακάτω: […]